Criteria Subsidie Stichting Welzijnsfonds Eersel

Verenigingen en stichtingen kunnen jaarlijks een verzoek indienen bij  Stichting Welzijnsfonds Eersel voor een financiële ondersteuning. Hierbij wordt opgemerkt dat de sluitingsdatum altijd vast ligt op 31 december.

Een belangrijk uitgangspunt bij de toekenning van een financiële bijdrage die max. € 500,- kan bedragen is, dat het een bijzondere voorziening of activiteit moet zijn die voor de betreffende vereniging of stichting een extra financiële last betekent en die zonder een bijdrage uit het Welzijnsfonds niet of nauwelijks te organiseren is. In feite gaat het dus om een bijdrage voor het stimuleren van een nieuwe ontwikkeling op sociaal-cultureel terrein in de gemeente Eersel. Belangrijk is tevens het aantal inwoners dat met deze nieuwe activiteit wordt bereikt. Voor de normaal gebruikelijke uitgaven en activiteiten van een stichting of een vereniging worden geen bijdragen verstrekt.

De aanvraag voor een financiële bijdrage kan alleen worden ingediend door het bestuur van een vereniging of een stichting. Van bijzonder belang is tevens een begroting van de activiteit of voorziening, waar de bijdrage voor gevraagd wordt bij te voegen.

De commissie maakt de afweging aan de hand van de volgende criteria:

1. Het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten en in stand houden ervan in het werkgebied van de gemeente Eersel.

2. Aanvraag dient ingediend te worden voor 1 januari van het jaar waarin de activiteit gepland is.

3. Een begroting (inkomsten en uitgaven, eigen bijdrage, eigen middelen, e.d.) dient overgelegd te worden.

4. Nieuwe activiteiten die uniek en onderscheidend zijn, hebben de voorkeur.

5. De activiteit moet veel inwoners of een specifieke doelgroep te bereiken.

6. Jubilea van goedlopende organisaties zijn een reden tot een bijdrage.

7. Het in stand houden van een goedlopende voorziening die anders zou verdwijnen, is een reden tot het toekennen van een bijdrage.

Niet in aanmerking komen: Aanvragen voor normaal gebruikelijke uitgaven waarvoor geld gereserveerd had moeten worden.

De aanvraag voor een bijdrage uit het Welzijnsfonds  kan dus jaarlijks worden ingediend tot en met 31 december. Een aanvraag voor 2025 moet dus uiterlijk 31 december 2024 ingediend zijn.

U kunt de aanvraag schriftelijk indienen met het aanvraagformulier van de stichting.