Wat is Welzijnsfonds Eersel?

De Stichting Welzijnsfonds Eersel, Duizel, Steensel werd op 1 november 1977 bij notariële akte in het leven geroepen en later omgezet in Stichting Welzijnsfonds Eersel.

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten, evenals het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van sociaal-culturele voorzieningen in Eersel, Duizel, Steensel, Vessem, Knegsel en Wintelre, door middel van het verstrekken van financiële bijdragen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken ontving de stichting een donatie van de coöperatieve Rabobank Eersel U.A., gevestigd te Eersel, ter beschikking gesteld ter gelegenheid van de viering van het vijf en zeventig jarig bestaan van deze bank in 1999. De geldmiddelen zijn bestemd tot verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting wordt voornamelijk belegd in aandelen en obligaties middels en op advies van een gerenommeerde Nederlandse bankinstelling, waarbij een matig defensief beleggingsbeleid wordt gehanteerd.

Bij de benoeming van bestuursleden wordt er zoveel mogelijk op gelet dat de zes kerkdorpen Duizel, Eersel, Steensel, Vessem, Knegsel en Wintelré, aIlen in het bestuur vertegenwoordigd zijn.

Door een belanghebbende, behorende tot de doelgroep, kan een financiële bijdrage tot ondersteuning schriftelijk worden aangevraagd. Hiertoe dient een ingevulde vragenlijst, - die vanaf de website van de Stichting gedownload kan worden, met bijbehorende bewijsstukken meegezonden te worden. Het bestuur beoordeelt een keer per jaar deze aanvragen.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK41087345 op het adres Laaghuizerweg 5, 5521LB  Eersel. De Stichting heeft geen ANBI status.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Welzijnsfonds Eersel bestaat uit de volgende personen:

Wim Wouters (voorzitter)
Wil van Herk (secretaris-penningmeester)
Karin van Esch (lid - Wintelre)
Martin Coppens (lid - Eersel)
Theo Roes (lid - Vessem)
Adriaan Jacobs (lid - Eersel)
Fridy Smolders-van Schaijk (lid - Steensel)
Jan Castelijns (lid - Duizel)
Annemieke Dubbers-Verheijen (lid - Knegsel)

Het bestuur is te bereiken via dit contactformulier.

Toegekende bijdragen

Jaar 2024

 • Dansvereniging De Babbelaarsjes Wintelre
 • KBO Wintelre
 • Kunst Kijken Wintelre
 • IVN Bergeijk-Eersel
 • Werkgroep zorg en welzijn Wintelre
 • Postel RallyOdradruiters Eersel
 • WIVAK KEETWEEK Wintelre
 • Fotoclub Lucifer

Jaar 2023

 • Zonnebloem afdeling Eersel / Duizel / Steensel  
 • Stichting Rondom De Meren                              
 • G-hockey                                                               
 • St. Catharina en St. Barbara gilde Eersel         
 • EHBO vereniging Vessem, Wintelre, Knegsel
 • PLAY 2023                                                           

Jaar 2022

 • Tennisvereniging Steensel
 • Heemkundige Studiekring “De Acht Zaligheden”
 • CV De Spekstruiven

Jaar 2021

 • Stichting Wielerevenement Vessem
 • Werkgroep Kerststal Steensel
 • Stichting Vrienden van de Eerselse Kerststal
 • Stichting Kempen Specials
 • Wandelclub 55+

Jaar 2020

 • Repair café Steensel
 • KW Café
 • NIKS (Nieuw Initiatief Karnaval Steensel)
 • Stichting 4-5 mei Herdenking Eersel
 • Zanggroep CON BRIO  
 • Werkgroep Stinsels Archief